Huisreglement Mays on Ice

 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico.
 • Het betreden van de schaatsbaan is eveneens geheel op eigen risico.
 • Op het evenemententerrein zijn camera’s aanwezig die opnames maken voor uw en onze veiligheid.
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij u aan beschermende kleding te dragen.
 • Het dragen van handschoenen op de ijsbaan is verplicht!
 • Het is verboden met de gehuurde schaatsen de tent te verlaten.
 • Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • Bij gebruik van de schaatsbaan dienen schaatsers onderling met elkaar rekening te houden. Hard, gevaarlijk en/of tegen de stroom in schaatsen, springen en/of stunten e.d. is niet toegestaan. Het is eveneens verboden sneeuw- en ijsballen te gooien.
 • Het is niet toegestaan op de boarding te zitten of over deze boarding te klimmen dan wel hiertegen te schoppen.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen in de schaatshal en op de schaatsbaan.
 • Schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • De organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het evenemententerrein te verwijderen. Verwijdering geschiedt zonder restitutie van de betaalde gelden.
 • Schade aan eigendommen van Mays on Ice, zoals boarding, schaatsbaan, de tent, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de schaatsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein en de directe omgeving: alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, lachgas, wapens en/of scherpe voorwerpen.
 • Het is op het gehele evenemententerrein verboden eigen drank en/of etenswaren te nuttigen.
 • Toegang tot de schaatsbaan is alleen voorbehouden aan personen met een geldig schaatsticket.